Alle waarden wissen / opnieuw beginnen

Wat is mijn maximale hypotheek in 2017?

Wat is voor u van toepassing?

Wat voor soort huis wilt u kopen?

Wat is de vraagprijs van de woning?

Is er sprake van erfpacht?

Wat is de erfpachtcanon per jaar?

Bent u in loondienst of ondernemer?

Wat voor soort contract heeft u?

Wat is uw geboortedatum?

 

Wat is uw AOW-datum? i
Uw AOW datum wordt automatisch ingevuld op basis van uw geboortedatum.

U gaat binnen 10 jaar waarschijnlijk met pensioen. Met de berekening van uw maximale hypotheek wordt al rekening gehouden met uw waarschijnlijke lagere pensioeninkomen. U kunt dan minder lenen en mogelijk vereist de geldverstrekker dat u voor die tijd een (flink) deel van uw hypotheek aflost zodat u dan lagere woonlasten heeft. Het is raadzaam om een advies gesprek aan te gaan voor de exacte berekening.

Wat is uw bruto jaarinkomen? i
Vul hier uw bruto jaarinkomen in inclusief (indien van toepassing) vaste vergoedingen per maand, 13e maand en vakantiegeld (8%) of bereken uw inkomen met de rekenhulp.

Uw pensioeninkomen (incl. AOW, per jaar) i
Dit betreft het pensioeninkomen inclusief uw AOW. Uw verwachte pensioeninkomen is op te halen via www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wilt u samen met een partner een hypotheek afsluiten?

Was u gedurende de laatste drie volledige kalenderjaren ondernemer?

Winst uit onderneming jaar 2016

Winst uit onderneming jaar 2015

Winst uit onderneming jaar 2014

Uw bruto jaarinkomen

Inkomen uit jaar 2016

Inkomen uit jaar 2015

Inkomen uit jaar 2014

Uw bruto jaarinkomen

Is uw partner in loondienst of ondernemer?

Soort contract van uw partner

Wat is de geboortedatum van uw partner?

 

Wat is de AOW-datum van uw partner?

Als u binnen 10 jaar met pensioen gaat, wordt bij de berekening van uw maximale hypotheek rekening gehouden met uw waarschijnlijk lagere pensioeninkomen. U kunt dan minder lenen en mogelijk vereist de geldverstrekker dat u voor die tijd een (flink) deel van uw hypotheek aflost zodat u dan lagere woonlasten heeft.

Bruto jaarinkomen van uw partner i
Vul hier uw bruto jaarinkomen in inclusief (indien van toepassing) vaste vergoedingen per maand, 13e maand en vakantiegeld (8%) of bereken uw inkomen met de rekenhulp.

Pensioeninkomen van uw partner (incl. AOW, per jaar)i
Dit betreft het pensioeninkomen inclusief AOW. Uw verwachte pensioeninkomen is op te halen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Was uw partner gedurende de laatste drie volledige kalenderjaren ondernemer?

Winst uit onderneming jaar 2016

Winst uit onderneming jaar 2015

Winst uit onderneming jaar 2014

Bruto jaarinkomen van uw partner

Inkomen uit jaar 2016

Inkomen uit jaar 2015

Inkomen uit jaar 2014

Uw bruto jaarinkomen

Wij raden u een adviesgesprek aan, u kunt contact opnemen met een van onze adviseurs. Maak een afspraak
Wij raden u een adviesgesprek aan, u kunt contact opnemen met een van onze adviseurs. Maak een afspraak

Welke financiële verplichtingen zijn van toepassing?

Wat is het totaalbedrag van de lening?

Wat is uw oorspronkelijke schuld?

Hoeveel partneralimentatie betaalt u per maand?

Wat is het maximale bedrag dat u mag lenen (de kredietlimiet)?

Hoe hoog is uw roodstand?

Wat is het bedrag per maand?

Wat is de looptijd in maanden?

Wat is het bedrag per maand?

Wat is uw maximale hypotheek in 2017?

Wat kan ik lenen in 2017?

Een hypotheek met NHG is maximaal i
Bij NHG mag de lening niet hoger zijn dan 101% van de woningwaarde, tenzij er sprake is van energiebesparende voorzieningen. In dat geval mag de lening niet hoger zijn dan 106% van de woningwaarde.
Uw maximale hypotheek op basis van uw inkomen zonder NHG i
De hypotheek bedraagt maximaal 101% van de woningwaarde, tenzij er sprake is van energiebesparende voorzieningen. In dat geval mag de hypotheek niet hoger zijn dan 106% van de woningwaarde.
Maximaal hypotheek bedrag met 3% normering i
Als u zonder een partner een hypotheek gaat afsluiten en uw toetsinkomen is hoger dan € 20.000,- en lager dan € 31.000,- dan kunt u mogelijk meer lenen. Maak een vrijblijvende afspraak met een adviseur voor een persoonlijke berekening.

Wat kan ik kopen in 2017?

U kunt maximaal een woning met NHG kopen van i
De bovengrens voor de koopsom met NHG is maximaal -. Bij de berekening zijn wij uitgegaan van een rentepercentage van - en een rentevast periode van - jaar. Dit is een indicatie, het is de op 2 na laagste rente in de markt op dit moment. Afhankelijk van uw omstandigheden, mogelijkheden en wensen kan deze rente wat hoger of lager worden bij de aanvraag van uw hypotheek.
U kunt maximaal een woning kopen van i
Bij de berekening zijn wij uitgegaan van een rentepercentage van - en een rentevast periode van - jaar. Dit is een indicatie, het is de op 2 na laagste rente in de markt op dit moment. Afhankelijk van uw omstandigheden, mogelijkheden en wensen kan deze rente wat hoger of lager worden bij de aanvraag van uw hypotheek.
U kunt maximaal een woning kopen van (incl. 3% normering) i
Als u zonder een partner een hypotheek gaat afsluiten en uw toetsinkomen is hoger dan € 20.000,- en lager dan € 31.000,- dan kunt u mogelijk meer lenen. Maak een vrijblijvende afspraak met een adviseur voor een persoonlijke berekening.

Gewenste woning

Maximale hypotheek op basis van de aankoop van de woning onder NHG i
Bij de berekening zijn wij uitgegaan van een rentepercentage van - en een rentevast periode van - jaar. Dit is een indicatie, het is de op 2 na laagste rente in de markt op dit moment. Afhankelijk van uw omstandigheden, mogelijkheden en wensen kan deze rente wat hoger of lager worden bij de aanvraag van uw hypotheek.
U kunt maximaal een woning kopen onder NHG van
De totale kosten voor de aankoop zijn
De totale kosten voor de aankoop met NHG zijn
U zult bij de aankoop het volgende bedrag aan eigen geld mee moeten nemen
Disclaimer:
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze rekentool en de daarin uitgevraagde gegevens, kan VEH niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. VEH aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze rekentool. Uitkomsten zijn gebaseerd op de normen van 2017.

Uw bruto maandinkomen

Vakantiegeld (8%)

Vaste vergoedingen per maand

13e maand

Uw emailadres

De berekening is onderweg naar uw e-mailadres.

versie 17.10.4